Rötskadade spröjs förnyade med minsta möjliga ågärd.                                                                                                                   Futonsoffa  enligt önskemål.

Sparkman & Stephens-ritad Swan 43 på flaska åt en god vän.                                                        Bröstkorg i trä till utexaminerad läkare!          

Glasmonter till hembygdsförening.                                                                                                                                           Solid glasad ytterdörr återbrukas genom krympning till mindre mått.

   Balkongdörr återfår sina spröjs utan att den plockas isär.                                                                                  Kapsylöppnare i varierande utförande sedan 1987. 

Beställningsjobb

Under årtiondenas gång har ju en hel massa blivit gjort. Ju senare årtal, desto mera har dokumenterats. Oftast är det experiment som utfallit väl och blir plötsligt prima gåvouppslag.  "Beställningsjobb" kan därför tolkas vitt. 

 

Studietidens experiment att jobba på träbåtsvarv gav mig en insikt jag följt sedan dess. Att försörja sig (och en stor familj!) är tufft. Att jobba med hantverk ger lycka och ett mentalt välbefinnande men räkningarna kräver reda pengar. Därför har mitt snickeri alltid skötts "på sidan om" det dagliga värvet.  Beställningsarbeten mot faktura har varit tämligen små projekt med rimlig leveranstid. Till min läggning har jag svårt att "fuska" och följer axiomet om något är värt att göras är det värt att göras väl.